»»Səhabə

Osmanın Hz.Əliyə (ə) “Şübhəsiz ki, sən azğın və azdırıcısan!” deməsi (səhih sənədlə)

Səhabələr arasında, xüsusən Hz.Əli (ə) və bəzi məşhur səhabələr arasında "qardaşlıq əlaqələri" haqqında əfsanələr hər zaman təbliğ edilməyə çalışılır. Əziz əhli-sünnə nümayəndələrinin inancına hörmət etməklə bərabər, bu kimi faktlar haqqında danışmamalarını tarixə xəyanət kimi qiymətləndiririk. İnanc öz yerində, nəyə inanmaqda sərbəstsiniz. Ancaq təraxi gizlətməkdə, əsla!

Hz.Bilalın (r.a) xilafət məsələsində mövqeyi necə idi?

Tarix bizə Bilalın xilafət məsələsində mövqeyi ilə bağlı çox şey nəql etmədiyi üçün bu barədə qəti söz demək mümkün deyil. Lakin əlimizdə mövcud olan məlumatlardan onun ilk xəlifələrə müxalif olduğu başa düşülür. Buna dəlalət edən şeylərdən biri Ömərin Bilalı Şama göndərməsidir. Mirzə Nuri “Xatimətül-müstədrək” kitabında belə nəql edir:

Hz.Fatiməni (s.ə) qəzəbləndirənin aqibəti

Bu kiçik məqalədə Hz.Fatimənin (salamullahi əleyha) məqamı və onu qəzəbləndirənin aqibəti barədə əhli-sünnə mənbələri əsasında araşdırmanı əziz oxuculara təqdim edəcəyik.

Əhli-sünnə alimi Əbdül-Munim əl-Həfəninin Peyğəmbər (s.ə.a) xanımı Ümmü Sələməyə hörmətsizliyi!

Aşağıda hörmətli oxuculara göstərəcəyimiz faktlar hər nə qədər təəssüfverici olsa da, reallıqdır. Əfsuslar olsun ki, əsrlər boyu İmam Əli ibn Əbi Talibə (əleyhis-səlam) qarşı tutulan haqsız mövqe hələ də davam etməkdədir, hələ də o Həzrətlə döyüşə qalxan şəxsləri bir şəkildə müdafiə edilməyə çalışırlar. Aşağıda bunun bir nümunəsini və ona verəcəyimiz cavabı görəcəksiniz.

Muhəmməd ibn Əbdül-Vəhhabın səhabələri təhqir etməsi

Əziz oxucular! Çoxunuz xəbərdarsınız ki, sələfilərin şiələri zındıq, kafir adlandırmalarının səbəblərindən biri guya şiələrin səhabələrin hamısını(?!) təhqir etmələridir. Halbuki, şiə Allah Rəsulunun (sallallahu əleyhi və alihi) sadiq səhabələri barədə çox yüksək fikirdədir. Sözümüz bunda deyil.

Təbukda Peyğəmbərə (s.ə.a) sui-qəsd hadisəsi və münafiqlərin adları

Təbuk səfəri bir neçə səbəbdən islam tarixinin ən diqqətə layiq hadisələrindəndir. Bu hadisəni yaddaqalan edən şeylərdən biri Hz.Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alihi və səlləm) İmam Əli (əleyhis-səlam) haqqında "Ey Əli! Mənim sənə olan nisbətim, Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Yalnız bir fərqlə ki, məndən sonra peyğəmbər yoxdur." buyurmasıdır.

Muaviyə ibn Əbi Süfyan Hz.Əlinin (ə) təhqir edilməsi üçün əmr veribmi?

Əziz müsəlmanlar, inkar olunmaz faktdır ki, Əməvi siyasətinin başlıca məqsədlərindən biri həqiqi İslamın təbliğçiləri olan Əhli-beytin (əleyhimus-səlam) insanlar arasında nüfuzunun aşağı salınması, onların fəzilətləiri barədə hədislərin gizlədilməsi və əks olaraq, onları aşağılayan rəvayətlərin uydurulması olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, Əməvilər dövründə illərlə Allah Rəsulunun (səllallahu əleyhi və alihi) minbərindən başda Hz.Əli (əleyhis-səlam) olmaqla, Əhli-beyt (əleyhimus-səlam) üzvləri və onları sevənlər lənətlənmiş və təhqir edilmişdir.

Peyğəmbərin (s.ə.a) səhabələri silsiləsindən (1) - İbrahim Əbu Rafe

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

İbrahim Əbu Rafe: Onun üçün bir neçə ad qeyd ediblər: İbrahim, Əsləm, Yəsar, Əbdür-Rəhman, Hürmüz. Məşhur künyəsi isə Əbu Rafedir. O, Peyğəmbərin (s) azad etdiyi qullardan biri idi. Birinci Abbas ibn Əbdül-Müttəlibin qulu idi. Abbas da onu Peyğəmbərə (s) hədiyyə etmişdi. İbrahim Abbas İbn Əbdül-Müttəlibin İslamı qəbul etməsi müjdəsini Peyğəmbərə (s) müjdə verdikdə Peyğəmbər (s) onu azad etdi.1

İbn Teymiyyə: «Ömər şeytanın sözünü deyib...»

Əhli-sünnəyə görə şeytan Ömər ilə üz-üzə gəlməkdən belə çəkinir. O, hətta Ömərlə üz-üzə gələrsə, yolunu dəyişir. Yəni, şeytan Ömərin olduğu məkanı tərk edir və heç vaxt onunla üzləşmyə cəsarət etmir. Görünür İbn Teymiyyə əhli-sünnə ilə eyni fikirdə deyil.

Əbu-Hüreyrənin çox hədis rəvayət etməsi

Əbu-Hüreyrənin çox hədis rəvayət etdiyinə görə ondan bir əhvalat nəql edirəm:

- Bütün hədis yazan alimlər ittifaq ediblər ki, Əbu-Hüreyrə Rəsulullahdan (s) ən çox hədis nəql edən şəxsdir. Rəvayətə görə, Əbu-Hüreyrə Rəsulullahla (s) üç il, digər rəvayətə görə isə bir il doqquz ay səhabəlik etmişdir. Əbu-Hüreyrədən Əhli-sünnətin səhih kitablarında 5374 hədis nəql olunub. Buxari ondan 446 hədis rəvayət edib.

Страница 1 из 212»