»»Tövhid və şirk

Sələfilərin cilddən cildə girən Tanrısı

1. Sələfilərin Allahı bir haldan başqa bir hala düşür.

2. Sələfilərin Allahının iki surəti (forması) var.

3. Sələfilərin Allahının bu iki formasının biri alidir, digəri isə aşağı.

4. Sələfilər öz Allahlarını qiyamətdən qabaq da görüblər.

5. Sələfilər Allahlarını onun ayağından tanıyırlar.

Sələfilərin Allahın kölgəsi barədə ixtilafı

Hörmətli oxucular, bu qısa məqalədə siz sələfi alimlərinin öz "Tanrı"larının sifəti barədə şiddətli ixtilafına şahid olacaqsınız.

Şeyx Saleh ibn əl-Useymin "Riyaz əs-salihin" kitabına yazdığı şərhdə deyir:

İbn Baz Allahın Kölgəsi barədə...

مسألة في الصفات
في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهل يوصف الله تعالى بأن له ظلاً؟
الجواب نعم كما جاء في الحديث، وفي بعض الروايات: ((في ظل عرشه)) لكن الصحيحين ((في ظله))، فهو له ظل يليق به سبحانه لا نعلم كيفيته مثل سائر الصفات، الباب واحد عند أهل السنة والجماعة. والله ولي التوفيق
المصدر / مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون.

Bığ yeri tərləmiş rəbbləri mirvarini Öz əli ilə gözəl formada, kürə şəklində yaratdı; Tövratı Qurandan üstün tutmalarının səbəbi budur ki, Allah-taala yalnız Tövratı Öz əli ilə yazmışdır

Mənbə: Əs-sünnə (Livan-Beyrut, Dar əl-kutub əl-elmiyyə nəşriyyatı (Muhəmməd Əli Bəyaxun), səh. 77
Müəllif: İmam Əbdullah ibn Əhməd ibn Muhəmməd ibn Hənbəl (hədisləri atası Əhməddən nəql edir)

Onların bığ yeri tərləmiş Rəbbi Öz kürsisində əyləşib mübarək ayaqlarını onun üzərinə qoyacaq; kürsiyə əyləşdikdə isə ondan (kürsidən ağırlıq nəticəsində) səs çıxacaq!

Mənbə: Əs-sünnə (Livan-Beyrut, Dar əl-kutub əl-elmiyyə nəşriyyatı (Muhəmməd Əli Bəyaxun), səh. 79-80
Müəllif: İmam Əbdullah ibn Əhməd ibn Muhəmməd ibn Hənbəl (hədisləri atası Əhməddən nəql edir)

Rəbbin (məkan baxımından) bizim üstümüzdə yerləşdiyini isbat etmək üçün hədisi zahiri mənasına görə təfsir edərək deyir: “Mələklər mənini (spermanı) ana bətnində yerləşdiyindən qırx gün sonra Rəbbin yanına qaldırırlar”

Rəhbərlərinin əqidə məsələsindəki cahilliyə fikir verin! Rəbbin (məkan baxımından) bizim üstümüzdə yerləşdiyini isbat etmək üçün hədisi zahiri mənasına görə təfsir edərək deyir: "Mələklər mənini (spermanı) ana bətnində yerləşdiyindən qırx gün sonra Rəbbin yanına qaldırırlar" Halbuki, məni ana bətnində qırxıncı günə qədər heç qalmır.

Hz. Davud (ə) qiyamət günü öz əlini Allahın əlinin üstünə qoyacaq, Ona toxunacaq

Həqiqətən o (hz. Davud (ə)) dərgahımıza yaxın olacaq və onun qayıdıb gələcəyi yer də gözəl olacaqdır (Sad: 25). O Allaha yaxınlaşacaq, Allah da ona. O qədər ki, Allah Özünün bir hissəsini onun üstünə qoyacaq!! Davud (ə) Onun bir hissəsinə toxunacaq!! Davud (ə) qiyamət günü Rəbbin ətəyindən (yol gedərkən nədənsə tutmaq kimi) yapışacaq.

Страница 1 из 212»