»»

İbn Baz Allahın Kölgəsi barədə...

مسألة في الصفات
في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهل يوصف الله تعالى بأن له ظلاً؟
الجواب نعم كما جاء في الحديث، وفي بعض الروايات: ((في ظل عرشه)) لكن الصحيحين ((في ظله))، فهو له ظل يليق به سبحانه لا نعلم كيفيته مثل سائر الصفات، الباب واحد عند أهل السنة والجماعة. والله ولي التوفيق
المصدر / مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون.

Sual:

Hədisdə deyilir ki, "Yeddi qisim insanlar qiyamət günü heç bir kölgənin olmadığı halda, Allah Taalanın kölgəsi altında kölgələnəcəklər." Bu o deməkdir ki, Allahın kölgəsi var?

Bin Baz cavab verir:

Bəli, hədisdə belə gəlmişdir, bəzi rəvayətlərdə isə "Allahın Ərşinin kölgəsində" ləfzi ilə gəlmişdir. Ancaq doğru olan "Allahın kölgəsində" ləfzidir. Beləliklə, Onun özünə layiq kölgəsi vardır. Biz Allahın digər sifətlərinin keyfiyyətini bilmədiyimiz kimi bu sifətinin də keyfiyyətini bilmirik. Bütün bunlar Əhli-Sünnə vəl-Cəmaatda bir kateqoriyaya daxildir.

 

Mənbə: Məcmu əl-Fətava, cild 28

Рейтинг

В этом разделе