»»

Əşairə alimləri hənbəliləri məzəmmət edir və onları mücəssim (Allahı cism sayan) adlandırırlar

Mənbə: Əz-Zeylu əla Təbəqatil-Hənabilə, səh. 39
Müəllif: İmam Hafız Əbdurrəhman bin Əhməd bin Rəcəb

"...Məzmunu belədir ki, Əbu Nəsr ibn Quşəyri 469-h. ilində Bağdada gəldi, Nizamiyyə mədrəsəsində əyləşib hənbəliləri məzəmmət etdi, onları mücəssim adlandırdı".

 

Рейтинг

В этом разделе