»»Saxta Yəmani: Əhməd İsmayıl əl-Bəsri

Məhdəviyyət iddiaçısına cavab: Əhməd İsmayıl əl-Bəsriyə rəddiyyə (1-ci hissə)

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Həmd olsun aləmlərin Rəbbinə, yerləri və göyləri yaradana, bütün məxluqatı xəlq edənə. Salamların ən üstünü və ən yaxşısı olsun peyğəmbərlərin ağası və sonuncusuna, dəstəklənən və yardım göstərilən şəxsə, şərəfli və seçilmiş olana, öyülmüş və təriflənmiş şəxsə; Əbul-Qasim Muhəmmədə və onun pak, təmiz və seçilmiş ailəsinə. Əbədi lənət olsun onların düşmənlərinə və onlara kin bəsləyən şəxslərə, bu gündən ta qiyamət gününədək. Bundan sonra:

Məhdəviyyət iddiaçısına cavab: Əhməd İsmayıl əl-Bəsriyə rəddiyyə (2-ci hissə)

Əhməd İsmayılın dəvəti nədən ibarətdir?

İraqda Bəsrə şəhərində adı Əhməd ibn İsmayıl olan bir şəxs ortaya çıxdı və iddia etdi ki, 1420-ci hicri ilinin Şəban ayında İmam Məhdi ilə (əleyhis-səlam) görüşüb. İmam ona öz adından bəzi şeyləri camaata çatdırmağı, mərcəiyyətin və axirəz-zəman alimlərinin azğınlığını ifşa etməyi və haqq əqidələri bəyan etməyi tapşırıb.

"Məhdinin oğlu", yoxsa, "Peyğəmbərin oğlu Məhdi"? (İddiaya cavab)

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə.

Əziz oxucular, bir müddət öncə saxta Yəməni Əhməd İsmayıl əl-Bəsriyə və tərəfdarlarına silsiləvi rəddiyələr hazırlayaraq, sosial şəbəkələrdə paylaşdıq və müsəlmanları bu fitnəkar cərəyanın oyunlarından xəbərdar etdik. Ardınca isə Şeyx Muhəmməd Zəkəriyyanın 2 hissəli video-mühazirəsinin 1-ci hissəsini paylaşdıq. Görünür, saxta Yəməninin tərəfdarları bu haldan heç də xoşhal olmayıblar və Şeyx Zəkəriyyanın çıxışından bir hissəyə cavab vermək qərarına gəliblər. Əvvəlcə Şeyx Zəkəriyyanın həmin videosundan sözügedən çıxışın mətninə baxaq:

Rical elmi və onun zəruriliyi (şübhələrə cavab)

Rical elminə nə üçün ehtiyac var?

Rical elminə ehtiyacın olub-olmaması ilə bağlı uzun-uzadı bəhslər edilmişdir. Şiə alimləri bu elmə ehtiyac olması barədə öz aralarında ittifaq etsələr də, bu nəzəri rədd edən müəyyən şəxslər də tapılmışdır. Alimlər rical elminin gərəkli olmasına bir neçə cəhətdən dəlil gətirmişlər. Biz bunlardan ən mühümlərini Ayətullahul-Üzma Şeyx Cəfər Sübhaninin (damə zilluh) “Kulliyyatun fi ilmir-Rical” kitabına istinadən mümkün qədər qısa və yığcam şəkildə qeyd edirik:

Məhdəviyyət iddiaçısına cavab: Əhməd İsmayıl əl-Bəsriyə rəddiyyə (6-cı hissə)

Vəsiyyət hədisinin sənədinin səhih olduğunu sübut etmək üçün irəli sürülən dəlillər

Məhdəviyyət iddaçısının ardıcıllarından biri vəsiyyət hədisinin sənədinin səhih olduğunu göstərməkdən ötrü bir neçə dəlil toplamış və iddia etmişdir ki, bu dəlillərə əsasən rəvayət qəti şəkildə məsumdan sadir olmuşdur və mütləq onun məzmununa əməl etmək gərəkdir. Bu dəlillər belədir:

Məhdəviyyət iddiaçısına cavab: Əhməd İsmayıl əl-Bəsriyə rəddiyyə (7-ci hissə)

Vəsiyyət hədisi kimə uyğun gəlir?

Daha əvvəl qeyd etdik ki,vəsiyyət hədisinin sonunda qeyd olunan üç ad İmam Məhdinin (əleyhis-səlam) adlarıdır. Lakin Əhməd İsmayılın ardıcılları iddia etmişlər ki, bu adlar İmam Məhdinin (əleyhis-səlam) övladlarından olan ilk məhdinin adlarıdır və demişlər ki, ilk məhdidən məqsəd Əhməd İsmayıldır.

Məhdəviyyət iddiaçısına cavab: Əhməd İsmayıl əl-Bəsriyə rəddiyyə (8-ci hissə)

Əhməd İsmayılın səfirlik iddiası

Əhməd İsmayıl iddia edir ki, o İmam Məhdi (əleyhis-səlam) tərəfindən hazırkı dövrün insanlarına göndərilən bir elçidir. İmam Məhdi (əleyhis-səlam) onu göndərib ki, insanlara axirəz-zəman alimlərinə təqlid etmələri səbəbindən düşdükləri inhirafı başa salsın və onlara doğru yolu göstərsin!

Məhdəviyyət iddiaçısına cavab: Əhməd İsmayıl əl-Bəsriyə rəddiyyə (9-cu hissə)

Əhməd İsmayılın yəmanilik iddiası

Əhli-Beyt (əleyhimus-səlam)-dan nəql edilən olduqca az sayda rəvayət İmam Məhdi (əleyhis-səlam)-ın zühurundan az əvvəl ortaya çıxacaq yəmənli bir şəxsdən söz açır. Bu rəvayətlərin bəziləri onun xüsusiyyətləri və müqəddəs zühur dövründəki hərəkatı barədə azacıq məlumat vermişlər.