»»Məhdəviyyət

Təcrübi elmlər baxımından İmam Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü

Müqəddimə

Məhdəviyyət mövzusunun ən mühüm və diqqəti cəlb edən məsələlərindən biri də İmam Mehdinin (ə.f) uzunömürlülüyü  məsələsidir. Bu movzu daim islam mütəfəkkirləri arasında diskusiya və müzakirə movzusu olmuş. Bu barədə müxtəlif iradlar və bu iradlara cavablar verilmişdi.

İmam Zamana (ə.f) kömək üçün bir araya gəlmək

İmama kömək etmək hər bir şəxsin (fərdi) vəzifəsi olsa da, toplu şəkildə kömək etməkdə tək şəkildə kömək etməkdə olmayan bir təsir vardır. Allah-taala buyurur: “Hamılıqla Allahın ipindən yapışın və ayrılmayın”. (Ali-İmran, 103). İmam bütün dövrlərdə Allahın Öz bəndələri arasındakı möhkəm ipidir. Ondan yapışmaq isə yalnız ona dostluq bəsləmək və ona yardım etməklə baş tutar.

Görəsən “Əgər möminsinizsə “Bəqiyyətullah” sizin üçün xeyirlidir” ayəsi İmam Zaman (ə.f) haqqında nazil olmuşdur?

Quranda bir çox ayələrin birinci mövzusu keçmiş peyğəmbərlərin zamanına uyğun mövzudur, lakin onların bəzi göstəriciləri Peyğəmbərin (s) zamanında da olmuşdur. Peyğəmbərlərin macəraları bu səbəbdən bizim Peyğəmbərimizə nazil olmuşdur ki, həmin macəraların Peyğəmbərimizn (s) zamanında baş verən hadisələrlə rabitəsi var. Bunlardan ən aşkar olanı bu ayə