»»

Mənbələri təsdiq edir: Əli (ə) Peyğəmbərin (s) elm şəhərinin qapısıdır

Mənbə: Zəxairul-uqba, səh. 77
Müəllif: Təbəri

"Əli (ə) buyurur: "Allahın elçisi (s) buyurdu ki, Mən hikmət evi, Əli isə qapısıdır"".
Tirmizi bu hədisi nəql etmiş və onun doğru hədis olduğunu təsdiqləmişdir.
                   
"Əli (ə) elm evinin və elm şəhərinin qapısıdır" fəsli

Əli (ə) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s) buyurdu: "Mən elm evi, Əli (ə) onun qapısıdır". Bəğəvi bu hədisi "Məsabih" əsərində nəql etmiş və onu doğru hədislərdən saymışdır. Əbu Ömər də bu hədisi nəql etmişdir. Onun nəqlində "Mən elmin şəhəriyəm" ifadəsi yer almış, həmçinin, "hər kəs elm istəyirsə, qapıdan daxil olsun!" əlavə nəql olunmuşdur.

 

Bunlara da nəzər salın:

Tirmizinin "Səhih"i və "Mən elmin şəhəriyəm, Əli onun qapısıdır" hədisi

Mən elm şəhəriyəm, Əli də onun qapısı

Рейтинг

В этом разделе