»»

Əli nakisin, qasitin və mariqinlə vuruşacaq

Peygəmbər (s) nakisin (əhd-peymanını pozanlar), qasitin (zalim və sitəmgərlər) və mariqinlə (dindən çıxanlar) vuruşmağı əmr etdi. Əli ibn Əbu Talib (ə) onlarla - Aişə ilə Cəməl müharibəsində, Müaviyə ilə Siffeyndə, xəvariclərlə də Nəhrivanda vuruşdu.

Mənbə: Möcəmul-kəbir, h. 10054
Müəllif: Təbərani

"... Vəlid ibn Həmmad -- Əbdürrəhman ibn Harisi -- İbrahim -- Əlqəmə -- Əbdullah nəql edir ki: "Əli, nakisin, qasitin və mariqinlə vuruşmağa (Peyğəmbər (s) tərəfindən) əmr olundu".

 

Рейтинг

В этом разделе