»»Ümumislam

Başqa planetlәrdә hәyat varmı?

Sual: Başqa planetlәrdә canlı hәyat vardırmı? Әgәr yerdәn kәnarda hәyat vardırsa, mәdәniyyәt dә vardırmı? Yoxsa mәdәniyyәt yalnız yer kürәsindәdir? İslam alimlәri bu barәdә nә deyir?

Həyanın təsirləri (Quran və hədislərdə)

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! İnsani keyfiyyətlərdən sayılan və dini ədəbiyyatda xüsusi yer alan sifətlərdən biri də həyadır. Həya insan həyatının necəliyində təsirlidir. Cəmiyyətin istiqamətlənməsində və formalaşmasında önəmli rol oynayır. Həya dini ədəbiyyatda təqva, ismət, iffət və digər əxlaqi keyfiyyətlərlə sıx əlaqəlidir. Həm fərdi, həm də cəmiyyət arasında həyaya riayət etmək fərdin və cəmiyyətin qorunmasınına gətirib çıxarar.

Təhtəlşüurdakı Allah (elmi araşdırma)

Quran insani yaşayış kodekslərindən ibarət bir külliyyat, doğrunu yalnışdan ayırmağa kömək edən bir bələdçi, insanları zülmətdən nura sarı çıxaran bir hidayət kitabıdır. Bu kitab bəzi elmi həqiqətlərə işarə etsə də bütünlükdə elmi kitab deyil.

İslam və zamanın idarə edilməsi (Time management)

Hər saniyəmiz hesaba çəkilir!

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə!

And olsun axşam çağına ki, İnsan (ömrünü bihudə işlərə sərf etməklə, dünyanı axirətdən üstün tutmaqla) ziyan içindədir. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı tövsiyə edən və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa! (Əsr surəsi)

Azan və iqamə

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! Azan, müsəlmanları namaza çağırmaq üçün azançının səhər, günorta və axşamüstü minarədən ucadan oxuduğu təkbirlə başlayan sözlərdir. Olduqca çox təkid olunmuş müstəhəblərdəndir. Belə ki, bəzi alimlər (müctəhidlər) azan və iqamənin vacib olmasını və kişilərin mümkün qədər azan və iqaməni tərk etməməsini bildirmişlər.

Şeyx İbrahim əz-Zəkzəki kimdir?

İbrahim ibn Yaqub ibn Əli ibn Muhəmməd ibn Hüseyn  miladi təqvimlə 1953-cü ili may ayının 12-də (hicri təqvimlə 1372-ci ilin şaban ayının 15-ci günü, sübhə yaxın bir vaxtda) Nigeriyanın şimalında yerləşən Zaria (və ya: Zakzau və ya Zakzak) şəhərinin elm və alimlik ilə məşhur bir ailəsində dünyaya göz açıb. Gəncliyinin ilk illərində atası vəfat edincə, qardaşları ilə bərabər anasının himayəsində böyümüşdür.

Ərəfə duası: tərcümə və transkripsiya

Qalib Əsədinin övladları Bişr və Bəşir rəvayət edirlər ki, Ərəfə gününün axırı Ərəfatda İmam Hüseyn (ə)-ın xidmətində idik. Həzrət xeyməsindən çıxıb bir dəstə əhli-beyti, övladları, şiələri ilə nəhayət dərəcədə xuşu və təzərrülə dağın sol tərəfində dayandılar. Həzrət mübarək üzünü Kəbəyə tərəf çevirdi. Əlini üzü ilə bərabər bir tikə yemək diləyən miskin kimi tutaraq bu duanı oxudu:

Allah Rəsulunun (s.ə.a) təvazökarlığı

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Allahın Rəsulu (s.ə.a) o dərəcədə təvazökar idi ki, fəqirlər və kasıblar ilə oturar, onlarla birlikdə yemək yeyər və buyurardı:

Allah Rəsulunun (s.ə.a) səxavəti

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Həzrət Əli (ə) Peyğəmbərin (s) səxavəti barədə belə buyurur: “Allahın Rəsulu (s) camaatın ən səxavətlisi və ən gözəl həyat sürəni idi. Belə ki, kim o Həzrətlə (s) oturub-dursaydı, onu tanıyar və sevərdi”.

Allah Rəsulunun (s.ə.a) zöhd və ibadəti

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Allahın Rəsulu (s) o qədər ibadət edirdi ki, özünü məşəqqət və əziyyətə salırdı. Elə buna görə də Allah-Təala Qurani-Kərimin “Taha” surəsinin 1-ci ayəsini göndərib buyurdu: “Biz sənə bu Quranı göndərmədik ki, özünü əziyyətə salasan”.

Allah Rəsulunun (s.ə.a) humanistliyi

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Bütün dünya və insaniyyəti qara buludlar örtdüyü bir vaxt fədakar və mübariz bir insan bəşər nəslinə nicat versin deyə, ayağa qalxaraq bütün gücünü bu işə sərf etdi, hər şeyindən əl çəkdi.

Peyğəmbərin (s.ə.a) simasında təmizlik

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Təmizlik insanın təbii xüsusiyyətlərindəndir. Belə ki, hər bir insan bacardığı qədər özünü təmiz və səliqəli saxlamağa çalışır. İnsanların ən kamili olan Həzrət Peyğəmbər (s) isə ən kamil təmizliyə riayət edərdi. O Həzrət (s) hər sahədə olduğu kimi təmizliyə riayət etməkdə də bütün insanlara nümunə idi. O, həmişə həmişə ətir vurardı, belə ki, bir yerdən keçdikdə orada olan adamlar ətrin iyini hiss edərdilər. Hətta heç kəsin o həzrəti (s) görmədiyi vaxtlar, o cümlədən gecələr belə, o həzrətin (s) xoş iyi hər yerə yayılardı.

Yoldaşlıq və onun əhəmiyyəti

Dost – bu ifadə insanlar arasında ən ülvi xüsusiyyətlərə malik bir ifadədir. O qədər müqəddəsdir ki, insan öz dostundan ötrü hər şeyi qurban verməyə hazır olmağı düşünür. Deyirlər ki, dost qardaşdan da irəlidir. Atalar məsəlinə görə «kaş bütün qardaşlar dost olaydı» məsəli məşhurdur. Çünki insan öz doğma qardaşından gizlətdiyi sirrləri öz dostundan gizlətmir. Xülasə görək İslam baxımından dosta nə dəyər verilib.

Niyyət və onun əməlin ölçüsündəki rolu

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Həzrət Peyğəmbər (s) Əbuzərə (r.ə) vəsiyyətində buyurur: “Ey Əbuzər! Hər bir işi görəndə, hətta yeyəndə və yatanda belə, niyyətin olsun”.

İmam Hüseyn (ə) məktəbində insanşünaslıq

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Böyük və görkəmli şəxsiyyətlər insanlarla qarşılaşanda həmin insanların özünü tanımazdan əvvəl onun şəxsiyyətini tanımağa, mənəviyyatının, təfəkkür tərzinin və davranışının dərinliyindən xəbərdar olmağa, cəmiyyətdə özlərinin hər cür hərəkət və rəftarlarını onun əsasında möhkəmləndirməyə çalışırlar.

Nəfslə mübarizənin ən yaxşı yolu

1-ci hissə

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Bizə məlumdur ki, nəfs bizim ən böyük düşmənimizdir. Qədimdən insanlar nəfslə mübarizə yollarını axtarmağa başlamışlar. Çünki, dünyadakı bütün cinayətlər nəfsin səbəbinə meydana gəlib və indi də gəlməkdədir. Həmçinin, nəfsin dəvət etdiyi bütün növ istəklər insanı həlakətə aparır və dünyada və axirətdə onu zəlil edir. Bu səbəbdən də nəfslə mübarizənin ən yaxşı yolunu bizə müqəddəs İslam dini öyrədir.

Həzrət Əbül-Fəzl Abbas Imam Sadiqin (ə) dilindən

İmam Sadiq (ə) əmisi Abbası hörmətlə ya edir, ona salam göndərir və onu gözəl ifadələrlə tərif edirdi. Onun Aşura günü göstərdiyi qəhrəmanlıqları dəyərləndirir və bunları əzəmətlə yad edirdi. Həzrətin (ə) Abbas haqqında işlətdiyi ifadələrdən biri də budur:

Möminin möminə nəsihəti barədə mötəbər hədislər

Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə

Əziz oxucular, Allahın izni ilə bu məqalədə çox mühüm bir məsələni işıqlandırmaq istəyirik. Mötəbər sənədlərlə Rəsulullah (s.ə.a) və onun pak Əhli-beytindən (ə.s) nəql edilmiş bu hədislərin mətninə çox zaman əməl olunmadığı üçün bir sıra çətinliklərlə qarşılaşırıq.