»»Təhriflər

Hz.Əlinin (ə) Əməvilər tərəfindən lənət olunması barədə rəvayətin "Səhih Buxari"də təhrif olunması

Bu kiçik məqalədə Əməvilər tərəfindən Əmirəlmömininə (ə) lənət olunması barədə rəvayətin "Səhih-Buxari"də necə təhrif olunmasını və saxtalaşdırılmasını müşahidə edəcəyik.

Gəlin təhrifdən və saxtakarlıqdan uzaq olan hədisin orjinalını "Səhih Müslim"dən oxuyaq.

Hz.Əlinin (ə) Əbu Bəkr və Ömər barəsində “yalançı, günahkar, vəfasız və xain” deməsini ehtiva edən rəvayətin təhrif olunması

Bu kiçik məqalədə Hz.Əlinin (ə) Əbu Bəkr və Ömər barəsində “yalançı, günahkar, vəfasız və xain” deməsini ehtiva edən rəvayətin "Səhih Buxari" və "Müsnədi Əbu Yalə" kitablarında necə təhrif edilməsini görəcəksiniz. Əvvəlcə hədisin təhrif olunmayan versiyasını "Səhih Müslim"dən qeyd edirik.

Hz.Əlinin (ə) dəstəmaz alarkən ayağına məsh etməsi barədə nəql olunan rəvayətin "Səhih Buxari"də təhrif olunması

Bu məqalədə Əmirəlmöminin Əlinin (ə) dəstəmaz alarkən başına və ayaqlarına məsh çəkməsi barədə olan hədisin "Səhih-Buxari"də necə təhrif edildiyini müşahidə edəcəksiniz. Doğru dəstəmaz da məhz budur. Əvvəlcə hədisin "Müsnədi Əbu Davud"da olan orjinalına baxaq.

Sələfi (vəhhabi) alimi Abdullah əl-Ğuneymanın "Səqəleyn" hədisini təhrif etməsi

Əziz oxucular! Bu məqaləmizdə sələfi alimi Abdullah əl-Ğuneymanın "Səhih Müslim" kitabından sitat gətirdiyi "Səqəleyn" hədisini necə təhrif etdiyini diqqətinizə çatdıracağıq.

Abdullah ibn Muhəmməd əl-Ğuneyman özünün "Səbaikul-zəhəbiyyə bi-şərhil-əqidətil-vasitiyyə" kitabında yazır:

Nuri ət-Təbərsini Qədir-Xum barədə sözlərinin təhrif edilməsi

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.

Bu qısa məqalədə dəfələrlə televiziya və internetdə şiəyə qarşı atdığı böhtan və yalanları ifşa edilmiş Osman əl-Xəmisin növbəti iftirasına toxunacağıq. Təəssüf edirik ki, bu iftiranın və bundan daha çox böhtanların yer aldığı bu kitab Azərbaycanda «Tarixi hadisələrin təhlili» adı altında nəşr edilmişdir.

Sələfi aliminin səhabənin ədaləti əqidəsinə xəyanəti

Əhli-sünnənin və sələfilərin əqidə dayaqlarından biri «səhabənin ədaləti» ideyasıdır. Biz bu əqidənin batil olması barədə başqa məqalələrdə geniş söhbət edəcəyik. Lakin burada hətta təəssübkeş sələfi alimlərinin də bu əqidənin bəzi detallarından ehtiyat etmələrini və öz kitablarını təhrif etmələrini göstərmək istəyirik.

Əbu Osman əs-Səbuninin «Əqidə əs-sələf və əshab əl-hədis» kitabının təhrif edilməsi

Əhli-sünnənin əşəri əqidəsinə mənsub məşhur alimi Əbu Osman İsmayıl bin Əbd ər-Rəhman əs-Səbuni əş-Şafei (vəfatı 449 h.q.) böyük hədisşünas, təfsir alimi, xətib və fəqih hesab edilir. əl-Beyhəqi onu «Müsəlmanların həqiqi imamı, əsl Şeyxul-İslam», Əbd əl-Ğafir əl-Farisi isə «Sünnənin qılıncı (müdafiəçisi), bidətlərin dəf edicisi» hesab edirdi.

"Səhih əl-Buxari" kitabında mütə barədə təhriflər (2-ci hissə)

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim.

Əziz oxucular! Bu məqalənin birinci hissəsində əl-Buxarinin "əl-Cami əs-Səhih" kitabının bir sıra nəşrlərində baş vermiş təhriflərdən danışdıq. Təssüflər olsun ki, məsələ bununla yekunlaşmır. Diqqətinizə növbəti təhrifi çatdırmaq istəyirik.

Gəlin əvvəlcə rəvayəti nəzərdən keçirək.

"Səhih əl-Buxari" kitabında mütə barədə təhriflər (1-ci hissə)

Əziz oxucular! Bildiyiniz kimi “Səhih əl-Buxari” kitabı əhli sünnənin bəzən Sihahi-Sittə (6 Səhih), bəzən də Kutubi-Sittə (6 kitab) adlandırdığı altı əsas kitabından biridir. Xüsusi ilə “Səhih əl-Buxari” həmin kitabların içində Qurandan sonra ən mötəbər qəbul etdikləri kitabdır. Kitabın adının “əs-Səhih” olması da bu üzdən təsadüfi deyil.

Şeyx Salih ibn Fauzan əl-Fauzanın yalanı: Allahın kitabı və sünnə.

Bir neçə ay öncə Əhli-beyt (ə) məktəbinin alimlərindən olan Seyyid Kamal Heydəri canlı efirdə, müasir vəhhabi alimlərindən olan, Şeyx Salih ibn Fauzan əl-Fauzanın yalanını və ümumiyyətlə vəhhabilərin necə təhriflərə yol atdığını göstərəndən sonra, vəhhabilər Seyyid Kamal Heydəriyə lənət belə oxunmaqdan çəkinməşidilər.

Buxari səhabəni qorumaq məqsədilə onun adını gizlədir

İnanılmaz bir şey!... Son dərəcə əzəmətli şəxsiyyət hesab etdikləri Şeyx Buxari "xətasız" deyə vəsf edilən "Səhih"-ində səhabələrin ədalətliyi barəsindəki batil əqidələrini ört-basdır etmək üçün elmi bir əmanət olan hədisləri necə təhrif etdiyini görəcəksiniz.

Vəhhabilərin Saadinin təfsirini təhrif etmələri

Əbdurrəhman ibn Nasir Səədi böyük vəhhabi alimidir (vəfat ili 1376). Onun "Təysirul-Kərimil-Rəhman fi təfsiri kəlamil-Mənnan" adında bir təfsiri vardır. "Yasin" surəsinin 30-cu ayəsini belə şərh edir:

Vəhhabilərin "Sünən Nəsai" kitabından bir hədisi təhrif etmələri

Tarix boyu müsəlmanlar irsimizin islam düşmənləri, münafiqlər və s. tərəfindən məhvi, Peyğəmbər (ə) sünnəsinin təhrifi ilə çox qarşılaşıb. Bu azmış kimi XVIII əsrdən etibarən müsəlmanların qanının axıdılması ilə başlayan vəhhabi fitnəsi kitabxanaların yandırılması ilə davam etdi.

Vəhhabilərin "Sünən Tirmizi" kitabından bir hədisi təhrif etmələri

2890 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن أبي هريرة

İbrahimlilər. Allah ayələrini təhrif edənlər!

Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa məbudluğa laiq olan yoxdur. Və şəhadət verirəm ki Muhəmməd (s) nəbilərin və rəsulların sonuncusudur. Allahın xeyir və bərəkəti ona (s) və pak Əhli-Beytinə (ə) olsun.

İbn Quteybənin “Kitab əl Ma’arif” və İmam Əlinin Ənəs bin Maliki lənətləməsi məsələsi

Xülasə:

İbn Quteybənin "Kitab Əl Ma'arif"-inin sonuna yaxın "əl Baras" adlı bölmə var ki, müəllif orada ömrü ərzində leykoderma və ya cüzamdan əziyyət çəkən görkəmli şəxslərin siyahısını yazıb. Birinci yerdə Peyğəmbərin (s) səhabəsi Ənəs b. Malik yer alıb və müəllif qeyd edir ki, onun bu xəstəliyə tutulmasına səbəb - İmam Əli (ə) tərəfindən lənətlənməsi olub.
Misir çapının sonunda bir cümlədə İbn Quteybə hədisin səhihliyini şübhə altına alır. Kitabın Britaniya Kitabxanasında saxlanılan və 700 yaşı olan qədim əlyazmasında isə belə bir cümləyə rast gəlmirik.
(Əl Qədir fi əl Kitab və əl Sünnə və əl Ədəb, Əllamə Amini, Beyrut nəşri, cild 1, s 235)

Страница 1 из 212»