»»Qurani-Kərim

Quranla bağlı sual-cavab: Həmd surəsi (16-30-cu suallar)

16) Nə üçün “bəsmələ”də Allahın digər sifətləri deyil, yalnız rəhmanlıq və rəhimlik sifətləri qeyd olunmuşdur?

- Çünki rəhmət sifəti qəlbləri Allaha tərəf cəzb edə və onları Allaha bağlaya bilən bir sifətdir. Onun eyniylə cazibə qanuni kimi ümumilik özəlliyi vardır. Allahın rəhmət sifəti geniş bir sifət olub Onun digər rübubi sifətlərini əhatə edir.

Quranla bağlı sual-cavab: Həmd surəsi (1-15-ci suallar)

Bütün Quran surələri içərisində Həmd surəsinin xüsusi yeri vardır. Bu surə öz səslənişi və konteksti ilə digər surələrdən fərqlənir. Allah tərəfindən yaradılış və ölümdən sonrakı həyatın iqrarı ilə başlayıb, dua və yalvarışla bitir.

İbn Məsudun fikrinə görə Müavvizəteyn Qurandan deyil

Kitabın adı: Təfsirul Kəbir
Müəllif: Fəxr Razi
"Fatihədən çıxarılan fiqhi məsələlər" bölməsi, səh: 213

İbn Məsuddan nəqlən: Qurandan Fatihəni və Müavvizəteyni (Fələq və Nas surələrini) atmışdır. (yəni öz müshəfinə salmamışdır). Buna hüsni zənnlə baxmaq lazımdır.