»»Yalan və iftiralar

Əhli-sünnə alimi Qazi əl-İyazın peyğəmbərlik mövzusunda şiələrə atdığı iftiralar

Əziz oxucular, bildiyiniz kimi, on iki imamçı cəfəri şiələri əhli-xilaf tərəfindən "rafizi" olaraq adlandırılırlar. Bu məqalədə əhli-xilaf alimlərindən biri olan Qazi əl-İyazın rafizi adlandırdığı şiələrin peyğəmbərlərin yalan danışa bilməsinə, həmçinin İmam Əlinin (ə) Hz.Peyğəmbərlə (s) peyğəmbərlikdə şərik olduğunu iddia etmiş və buna görə də onları kafir adlandırmışdır. İnsaf əhli bu inancın şiələrə heç bir aidiyyatı olmamasını bilir və bu iftiralardan uzaqdır.

Əhli-sünnə alimi Əl-Aməş: "Osman barədə uydurduğumuz hədislərə görə tövbə edirik!"

İslam tarixi ilə yaxından tanış olan hər bir kəs Əhli-beytin (ə) fəzilətlərinin gizlədilməsi yaxud yalan hesab edilməsi, bunun əvəzində kimlərinsə olmayan fəzilətlərinin uydurulmasından xəbərdardır. Bu dəfə əhli-sünnə hədis elmində xüsusi rola malik Süleyman ibn Mehran əl-Əmaşın çox mühüm bir etirafını sizə təqdim edəcəyik:

Əs-Səfuri əş-Şafei, Üya əl-Maliki və əl-Cürdaninin şiələrə iftiraları

İbn Həzm, İbn Əl-Cəuzi, İbn Teymiyyə və bunlara bənzər digər şəxslər şiələrə iftira atarkən camaatın bu yalanlara aldanacağını zənn etmişlər. Lakin zənlərində yanılmışlar, çünki tez bir zamanda qurduqları tor sökülmüş, atdıqları iftiralar bir-bir ifşa olunmuşdur. Bu şəxslərin kitablarına nəzər salan kəslər bu şəxslərin şiələrə iftira atmaqda bir-birləri ilə yarışdıqlarını görə bilərlər. Sanki bu adamlara görə, ən yaxşı yalanı kim uydursa, ən üstünü də odur!

Sələfi (vəhhabi) kitabında Əbu Bəkr və Ömər haqqındakı yalanların ifşası

Əziz oxucular, biz sələfilərin (vəhhabilərin) yalanlarını ifşa etməkdən yorulsaq da, onlar bu yalanlardan əl çəkmək istəmir və təbliğatlarını yalan üzərində davam etdirirlər. Bu dəfəki mövzumuz Bəhreyndə yerləşən “Aal və əshab” cəmiyyəti tərəfindən çap edilmiş “Əl-Yəvaqit vəd-durar fi sənail-Al alə Əbi Bəkr və Umar” kitabıdır.

İbn Teymiyyənin Aşura günü baş verən təbiət hadisələri barədə yalanları

Müasir sələfiliyin (vəhhabiliyin) fikir atası sayılan İbn Teymiyyə əl-Hərraninin şiə alimi Əllamə əl-Hilliyə cavab olaraq yazdığı məşhur "Minhacüs-sünnə" əsərində saysız-hesabsız yalanlar barədə bir neçə dəfə əziz oxucularımıza məqalə təqdim etmişdik. Bu dəfəki yalanlar seriyası Aşura hadisələrinə həsr edilib.

Əhli-sünnə alimlərinin rəcm ayəsi barədə şiəyə atdıqları iftira

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə.

Əziz oxucular, bu sətirləri oxuyub təəccüblənməmək mümkün deyil. Məzhəblər arasında öz iddiaları üçün dəlil gətirmək, sağlam şəkildə mübahisə etmək normal haldır. Ancaq bəzi hallarda iddialar iftiraya çevriləndə biz də çox məyus oluruq.

Əhli sünnət adı altında düşmənlərin iftiraları

Bu məqaləni yazmaqda məqsəd:

Məqsədimiz şiə məzhəbinə iftiralar yaxmaqla bilərəkdən, ya da bilməyrəkdən islam ümmətini birləşməyə qoymayanlara xidmət edən bu zəminədə yazılmış bəzi kitabları tanıtdırmaqdır.