»»

Allahı cism bilmək: Əhli–sünnənin Rəbbi göyləri və yeri Öz əlində saxlayır və Öz əlini necə yumub açdığını onlara göstərəcək

Mənbə: Əhadis əş-şuyux əs-siqat (etibarlı alimlərin hədisləri ), səh. 1090
Müəllif: Qazi Marəstan (h. 442-535)

"Əbullah ibn Ömər dedi: Gördüm ki, Peyğəmbər (s) öz minbərində Rəbbindən danışır: "Allah – təala Qiyamət günü yeddi göyü və yeddi yeri Öz ovucunda toplayacaq, sonra belə edərək (ovucunu bağlayıb açdı) deyəcək ki, Mənəm Allah, Mənəm, Rəhman, Mənəm Malik, Mənəm Quddus və s...""

Рейтинг

В этом разделе