»»

Albani ciddi cəhdlə Səudiyyə vəhhabi alimlərini Allahı cism bilmək və Onu insana bənzətmək əqidəsindən xilas etməyə və təmizləməyə çalışır

Mənbə: Nuzumul-fəraid, "ilk yaradılan", səh. 24
Müəllif: Əbdüllətif ibn Əbu Rəbii

"...Adəmin (və ya insanın) Rəhman surətində yaradılması".

Əbu  Hüreyrədən nəql olunur ki, Peygəmbər(s) buyurdu: "Biriniz (kimisə) vursa, üzünə vurmasın, çünki Allah Adəmi(insanı) Öz surətində yaratmışdır".
(Albani): (Adəmin) "Rəhman surətində yaradılması" qəbuledilməzdir (münkərdi). Mən bunu digər kitabımda da (səh.1176) qeyd etmişəm;  Şeyx Tuveycəri və başqa müasirlərimizin bu əqidəni (və ya hədisi) səhih bilməsinə etiraz edib rədd etmişəm.

 

Рейтинг

В этом разделе