»»Fiqhi məsələlər

Ailə üzvlərinin adından qurban kəsmək olarmı?

Əhli-sünnə alimi Əhməd ibn Hənbələ oğlu Abdullah sual verir:

فِي الشَّاة يضحى بهَا عَن أهل الْبَيْت
- 971 قَالَ سَأَلت ابي قلت يضحى بِالشَّاة عَن أهل الْبَيْت

İbn Teymiyyə: "Mütə nikahı ağıla və fitrətə zidd deyil!"

Əziz oxucular, mütə nikahı barədə sələfilərin çirkin sözlərinə tez-tez rast gəlirik. Əksər hallarda bu nikahın çirkin iş olduğu və fitrətə, ağıla uyğun gəlmədiyi deyilir. Bu kiçik məqalədə sələfilərin baş taclarından biri olan İbn Teymiyyənin sözləri ilə bu irada cavab verəcəyik.

Sələfi fiqhində saqqallı qadın problemi

Nasiruddin əl-Əlbani deyir:

وهذا في الواقع مما يعطي قوة للرأي القائل بأن المرأة إذا نبت لها لحية أنه لا يجوز لها أن تحلقها أو تنتفها، لأن الله قد أحسن كل شيء خلقه. ولا شك أنها حين تنتفها إنما تفعل ذلك للحسن والتجمل كما تفعل الواصلة لشعرها، فتستحق بذلك لعنة الله، والعياذ بالله تعالى

Seyid əl-Xomeyninin «Təhrir əl-vəsilə» kitabından istifadə edilmiş suyun hökmü barədə şiəyə qarşı iftira

Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə

Sələfilərin ən çox hücum etdiyi İslam alimlərindən biri Seyid Ruhullah əl-Musəvi əl-Xomeynidir. Bir çox hallarda onun yazıları, fikirləri təhrif olunaraq çatdırılır. Şeyx Muhəmməd əz-Zəkəriyya «Al-Raseed» Youtube kanalında (7-ci dəqiqədən) bu təhriflərdən bir neçəsiini qeyd edib. Sələfilərin məşhur alimlərindən sayılan Şeyx Muhəmməd əz-Zuğbi Seyid əl-Xomeyninin «Təhrir əl-vəsilə» kitabından sitatı oxuyur, lakin sona çtdırmayaraq tamam fərqli fikir yaradır. Muhəmməd əz-Zuğbi deyir:

Təravih namazı iki firqənin nəzərində

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Xülasə

Namaz ən mühüm əməllərdəndir, belə ki, namaz insanın əməllərinin qəbul olunub-olunmamasının meyarıdır. İnsan namazda Allahla münacat edir. Namazın hər yerdə və hər zamanda dəyəri var, lakin Ramazan ayında xüsusi dəyərə malikdir. Belə ki, Ramazan ayı bəndəliyin fəsilidir, namazın dəyəri orda daha artıqdır.

Möhürə səcdə, yoxsa nəcisə?

Çox eşidirik ki, əhli-sünnə alimləri və cahilləri namazda alınlarını möhürə qoyduqları üçün şiələrə tənə edir, bunun şirk olduğunu və namazı batil etdiyini söyləyirlər. Ancaq qəribədir ki, əhli-sünnənin bir sıra tanınmış alimləri nəcisin üzərinə səcdə etməyi belə məqbul hesab ediblər.

Nurçuluq və Səid Nursinin risaləsi haqqında

Səid Nursi, "Sikkeyi Təsdiqi Qeybi" adlı risaləsində öz yazdıqlarını Quranla eyni sayır, özünü Allahla danışan peyğəmbərlərlə bərabər tutur. Və risalədə belə bir şərh gətirir:

Əhli-sünnənin dörd məzhəbi haqdırmı?

Quranı Kərim buyurur ki: "(Ey insan!) Bilmədiyin bir şeyin ardınca getmə (bacarmadığın bir işi görmə, bilmədiyin bir sözü də demə). Çünki qulaq, göz və ürək bunların hamısı (sahibinin etdiyi əməl, dediyi söz barəsində) sorğu-sual olunacaqdır." (İsra, 36) Bu ayədən aydın olur ki, insanın məlumatı olmadığı və bilmədiyi bir şey haqqında mühakimə yürütməyi və ona bağlı olmağı caiz deyil. Və Allah qarşısında belə bir mövqeyinə görə insan mütləq sorğu-sual olunacaqdır. İndi "Dörd məzhəb haqdır" fikrini və bu fikrin sağlam bir dəlilinin olub olmadığını araşdıraq.

Namazda əllərin bir birinin üzərinə qoyulması

I hissə

Bu mövzuda məqsəd 3 məzhəbinin yəni Hənəfi, Şafii və Hənbəli məzhəblərinin bunu hansı dəlilə əsasən etdiklərini öyrənməkdir.

Xatırladım ki, əhli-sünnəyə mənsub olan Malikilər əllərini 12 imam şiyələri və Zeydilər kimi namazda aşağı sallayırlar.

Vəhhabilərin məscidlə bağlı bidətləri

Ben Baz deyir: "Keçmişdə oxşarı olmayan hər bir yenilik bidətdir" ("Fətavi muhimmə" Ben baz, №11, səh 31).

Vəhhabilərin məscidlərlə, xüsusi ilə də Məscidul-həram və Məscidun-nəbi ilə bağlı bidətlərinə nəzər salaq: