"Allahın sifətlərinin təvili" kitabı işıq üçü gördü

Mömin qardaş və bacıların maddi və mənəvi dəstəyi ilə Əli Əsğər Rizvaninin şübhələrə cavab silsiləsindən olan "Allahın sifətlərinin təvili" kitabı işıq üzü gördü.

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda dini zəmində zaman-zaman məzhəblər arası mübahisələrə və xüsusi ilə xarici qüvəllər tərəfindən dəstəklənən qeyri-ənənəvi təriqətlərin özlərinə məxsus məkrli üslublarla apardıqları təbliğat nəticəsində cəmiyyətimizdə fikir ayrılıqlarına yol açan  mövzulara, xüsusi ilə Quranda “məcaz və zahiri mənalar”, həmçinin “möhkəm və mütəşabih ayələr” kimi bir sıra önəmli mövzulara toxunulmuşdur.

Kitabı başda 28 May metro stansiyası yaxınlığında yerləşən "Məsumə" mağazası olmaqla, şəhərimizin dini dükanlarından əldə edə bilərsiniz.

{img1}{img2}{img3}

В этом разделе