Yaşayan və gizli İmam (Canlı Höccət)

Yaşayan və gizli İmam (Canlı Höccət)

Həm əqli həm də nəqli dəlillərə əsasən yer üzərində həmişə Allahın dinini diri saxlayan və daima yaşayan höccətləri olmalıdır. Bu bəşər tarixinin ilk günündə də belə idi, o gündən bugünə kimi də belə olub və dünyanın sonuna kimi də belə olacaqdır. Bu höccətlər və vəsilər Allah tərəfindən hidayət olunmuşlar və Allah tərəfindən hidayət edənlərdirlər. Bu Allahın dininin heç bir şübhə içərisində olmamasına habelə bu dinin sağlam, etibarlı və möhkəm olması üçündür. Əgər belə olmasa idi müəyyən zaman içərisində olsa belə Allahın dininin özbaşına və pərakəndə qalması, həmçinin istənilən şəxsin özünü haqq hidayət edən bilməsi haqdan olardı. Necə ki, bu məsələyə soyuq yanaşanların öz halları və yalnız özlərinə aid hissəsi hal-hazırda belədir, ancaq bu haqdan deyildir. Çünki Allah heç bir zamanda insanları özbaşına buraxmamışdır və onlara heç bir bəhanə yeri qoymamışdır. “Açıq-aydın şəkildə höccəti tamamlamaq (heç bir söz yeri qoymamaq) Allaha məxsusdur” (Allah höccətini tamamlayandır) (Ənam surəsi,149)

Файл
Детали
  • Просмотров
  • 285
  • Загрузок
  • 149
  • Тип файла
  • Document Adobe
  • Размер файла
  • 13.08 Mb
Рейтинг

В этом разделе