dini dwkan
RUS   |    AZE
Рейтинг : Нет
Əhli-sünnə alimi: "Şiələrin türbətə və yerə səcdə etmələri Allah rəsulunun (s) sünnəsidir!"
30 Mart, 2014
Рейтинг : Нет
Əhli-sünnə mənbələrinə görə Abdullah bin Məsud Fələq və Nas surələrini Qurandan hesab etmirdi!
13 Aprel, 2014
Рейтинг : Нет
Hz. Muhəmməd Peyğəmbər (s.ə.a) onu çağıran şəxsi eşidə və ona cavab verə bilərmi?
13 Aprel, 2014
Рейтинг : Нет
Məşhur şafei alimi Dr.Adnan İbrahim: "Allahın kitabı və itrətim".
2 Aprel, 2015
Рейтинг : Очень плохо
Əhli-sünnə alimi Şeyx Fərhan əl-Maliki şiə alimləri və şiələr haqqında
22 Aprel, 2015
Рейтинг : Нет
Dr.Əhməd Teyyib - Sələfilik və qəbr olan məscidlərdə namaz qılmaq
25 Aprel, 2015
Рейтинг : Плохо
Əbu Süfyan Peyğəmbərə qarşı, Müaviyə Əliyə qarşı, Yezid də Hüseynə qarşı!
18 İyun, 2015
Рейтинг : Нет
Əhli-sünnə imamları Əhməd ibn Hənbəl və Zəhəbi qəbirlərə təbərrükü icazəli hesab edirlər!
5 Sentyabr, 2015
Рейтинг : Плохо
Əhli-sünnə alimi Şeyx Muhəmməd Nəsr: "Aşura orucu böyük yalandır!"
23 Oktyabr, 2015
Рейтинг : Плохо
İmam Hüseyni (ə) kim öldürüb? - Dr.Adnan İbrahim
9 Noyabr, 2015
Рейтинг : Нет
Yezid Bədr döyüşünün intiqamını aldı - Şeyx Həsən Fərhan əl-Maliki
9 Noyabr, 2015
Рейтинг : Нет
Əhli-sünnə alimi Dr. Adnan İbrahim Aşuranı yaşatdıqlarına görə şiələrə təşəkkür etdi
11 Noyabr, 2015
Рейтинг : Нет
Peyğəmbərin (s.ə.a) doğum gününü qeyd etmək olarmı? - Şeyx Əli Cümə
10 Yanvar, 2016
Рейтинг : Нет
Peyğəmbərin (s.ə.a) doğum günü - Mərakeşli əhli-sünnə din xadimi Şeyx Səid əl-Kəməli
10 Yanvar, 2016
Рейтинг : Нет
Hz.Muhəmmədin (s.ə.a) ziyarətnaməsi
10 Yanvar, 2016
Рейтинг : Нет
Məşhur əhli-sünnə (şafei) alimi Dr.Adnan İbrahim: "Cəməl əshabı xəyanet etmiş, qan tökmüşdür."
30 Yanvar, 2016
Рейтинг : Нет
Bilirsənmi? Məşhur əhli-sünnə alimi İbn əs-Səlah Peyğəmbərə (s.ə.a) təvəssül etməyi icazəli bilirdi.
13 Mart, 2016
Рейтинг : Нет
Əhli-sünnə alimi Nadi əl-Bədri: - Hz.Adəmin (ə.s) tövbəsi.
27 Mart, 2016
Рейтинг : Нет
"Ümmül-möminin" ("Möminlərin anası") sözünün mənası – Əhli-sünnə alimi Dr.Adnan İbrahim
2 Sentyabr, 2016
Рейтинг : Нет
Əhli-sünnə alimi Dr.Adnan İbrahim: "Şiələr Aişənin iffəti barəsində bizdən daha sərtdirlər."
2 Sentyabr, 2016
Рейтинг : Нет
Peyğəmbərin (s.ə.a) mövludunun qeyd edilməsinin dəlilləri - Şeyx Ramazan əl-Buti
5 Mart, 2017
Рейтинг : Плохо
Bədrdə və Ridvan beyətində iştirak edənlərin Cənnət əhli olması barədə alimlərin ixtilafı
5 Mart, 2017
Рейтинг : Средне
Nə üçün Peyğəmbər öz Əhl-Beytini “ağır şey” adlandırmışdır? - Dr. Adnan İbrahim
10 İyun, 2017
Рейтинг : Средне
Əhli-sünnə alimi Əyyub ibn Musaya görə Quranda dua sözünün mənaları
29 İyun, 2017
Bizi izləyin!