dini dwkan
RUS   |    AZE

Şiəlik, başqa sözlə şiə adlı ideoloji və əqidəti bir məktəbin yaranma tarixi həm keçmişdə, həm də müasir dövrdə tədqiqatçı alimlərin diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Onlardan hər biri bu məsələ barəsində müəyyən cəhətdən araşdırmalar aparmış və müxtəlif mühakimələr yürütmüşlər. Bəlkə də elm tarixində çox az məsələ tapmaq olar ki, ona bu şəkildə qərəzçilik mövqeyindən yanaşılsın, son dərəcə əsassız fikirlər və mülahizələr söylənilməklə tədqiqatçılıq üslubuna xəyanət edilsin.

Reytinq: Рейтинг : Хорошо
Открыть Загрузок: 1159

Cavan həyatı müstəqil fikir və başqalarını yamsılama ilə keçir, bə`zi məsələlərdə öz ağlına müraciət edib, onun nurundan bəhrələnir, çox vaxt isə, başqalarının yol və üsulundan istifadə edir. Özü də bu istifadənin xeyir və şərinə varmayıb, onların rəftarlarının doğruluğunu ağıl me`yarı ilə ölçmədən. Ehtimal olunur ki, fikir və təqlidin bu qarışığı və çəkişməsi, insan həyatının cavanlıq dövrünün labud xüsusiyyətidir və şəxsiyyətin hələ tamamlanmadığını, müxtəlif cazibələrin, onun vücud əqrəbini ağıl və hissiyyat arasında sərgərdan qoyduğunu göstərir.

Reytinq: Рейтинг : Средне
Открыть Загрузок: 391

7 Mart, 2010
İslam kitabxanası » Namaz

Sual olunur: həqiqətən xalqın əksəriyyəti namazın əhəmiyyətini dərk etmir və ona görə də onun qədrini bilmir. Bə᾽zi şəxslər doğrudan da namaz haqqında çox az mə᾽lumat əldə ediblər, amma elə insanlar da vardır ki, bu haqda kifayət qədər mə᾽lumatlı olduğu halda haqqa boyun əymək istəmir, tənbəllik və səhlənkarlıq uсbatından mehriban Rəbbimizə ibadət etməkdən yayınır. Nə üçün?

Reytinq: Рейтинг : Хорошо
Открыть Загрузок: 603

Allaha və qiyamət gününə ümidvar olanlara, Allahı çox yad edənlərə və Onu qəbul edən bütün müsəlmanlara, Həzrət Peyğəmbəri (s) İslam cəmiyyətinin rəhbəri kimi qəbul edənlərə və İmamları onun haqq canişini sayanlara vacibdir ki, onların buyurduqları kəlamlara və gördükləri işlərə tabe olsunlar. Belə olsalar, şübhəsiz ki, hər növ azğınlıq və fəlakətdən qurtararlar. Amma başqalarına tabe olsalar, insani dəyərlərlə uyğun gəlməyən səhv düşüncələrə qapılsalar, təbiidir ki, İslamdan xaric olarlar və bu müqəddəs din onların həyatında müsbət dönüş yaratmaz və onları ictimai bəlalar burulğanından xilas edə bilməz.

Reytinq: Рейтинг : Хорошо
Открыть Загрузок: 468

Reytinq: Рейтинг : Хорошо
Открыть Загрузок: 711

7 Mart, 2010
İslam kitabxanası » Məad

Ölüm haqqında çox danışılıb. Amma mehrab (mehrab-məsciddə namaz zamanı İmamın durduğu yer – red.) şəhidi, ilahi insan Ayətullah (Ayətullah-böyük din alimlərinə verilən ad – red.) Dəstğeybin 25 il əvvəlki söhbətləri qədər ürəyəyatımlısını xatırlamıram. Mərhum alimin Qur`an ayələrindən, hədislərdən, dini kitablardan o qədər əhatəli mə`lumatı var idi ki, tam bir mübarək Ramazan ayını axirət səfəri haqqında söhbət etdi, ölümü həyatın böyük qapısı, Haqqın rəhmətliyə görüşün başlanğıcı kimi tanıtdırdı. Xalqı bərzəx (bərzəx – dünyasını dəyişənlərin böyük Qiyamət gününədək müvəqqəti məkanları – red.) və onun ne`mətlərindən şövqə gətirdi, əzabından qorxutdu. Ayə və hədislər oxumaqla dinləyiciləri günahdan çəkindirib, xeyir işlərə sövq etdi.

Reytinq: Рейтинг : Хорошо
Открыть Загрузок: 391

Bu günlər Aşura hadisəsi, eləcə də imam Hüseyn (ə) məktəbi haqda bilik və mə`lumatımızı artırmaq üçün əlverişli bir fürsətdir. Yaxşı olardı ki, bu fürsətdən istifadə edərək, imam Hüseyn əleyhissəlamın qiyamı ilə əlaqədar, əksəriyyətin, xüsusilə də yeniyetmə və gənclərin zehnində yaranan bir çox şübhə və suallara aydınlıq gətirək.

Reytinq: Рейтинг : Средне
Открыть Загрузок: 281

Ərəbistan və ya Ərəbistan yarmadasının qurluşu düzbucaqlı kvadrat şəklində olub cənub-qərbi Asiyanın ən ucqar nöqtəsində yerləşir. Şimalda 12-32 dərəcəli coğrafi en dairəsində, 35-60o şərqi uzunluq dairəsində Afrika ilə Asiya arasında yerləşir. Ölkənin sahəsi (iki milyon) 2000000 km2 çatır. Ərəbistan şimaldan İordaniya və İraq ilə həmsərhəddir. Şəqdən İran körfəzi, Oman dənizi və Ərəb dənizi ilə həmsərhəddir. Cənubdan Ədən körfəzi, qərbdən isə Qırmızı dəniz ilə əhatə olunmuşdur. Göründüyü kimi, Ərəbistan üç tərəfdən beş dəniz vasitəsi ilə əhatə olunmuşdur. Yalnız şimaldan sərhədləri quru torpaqdır. Bununla belə, bu ölkənin daxili hissəsi canlı aləmin yaşayışı üçün zəruri olan sudan demək olar ki, məhrumdur. Belə bir geniş ölkədə üzərində yük daşınması mümkün ola biləcək bir çay yoxdur. Yalnız Həcər vadisində (Yəməndə yerləşir) uzunluğu 100 km-ə çatan bir çay axır.

Reytinq: Рейтинг : Хорошо
Открыть Загрузок: 793

Həmd-səna yalnız o Allaha məxsusdur ki, ədalət və düzlük əsasında mühakimə edir, «o kəslər ki, (müşriklər) Allahdan başqasına pərəstiş edirlər və heç bir şeyi hökm etmirlər. Allah eşidən və görəndir».

Reytinq: Рейтинг : Отлично
Открыть Загрузок: 874

Günah müxalifət mə’nasınadır. İslam dinində Allah-taalanın əmrinə zidd olan əməllərə günah deyilir. Günah kiçik də olsa belə, Allahın fərmanı ilə zidd olduğu üçün böyük sayılır.

Reytinq: Рейтинг : Средне
Открыть Загрузок: 309

4 səhifədən 3«««1234»»»
Bizi izləyin!
Fətvalar
Hədislər